15.1.13

Indefens...


Molts s'armen per a la guerra.
Cal.
Altres s'armen per al món.
Cal.
Alguns s'armen per la mort.
És natural.
Tu et armes per l'amor
i estàs tan indefens
per a la guerra,
per al món,
per la mort...

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario