14.5.13

El batec del teu nom...
Vaig somiar que em besaven:
 era només el batec del teu nom
 que aquella nit es va dormir en els meus llavis...

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario