4.9.13

Blau de matinada...
...Amor, amor, amor,
alleuja els meus cremades
amb una sola frase senzilla,
una sola carícia
blau
de matinada,
amb una sola nit més.
Amor, amor, amor,
fes-me viure,
fes-me resurrecció callada,
amor, dóna'm llum a beure, dóna'm llum,
dóna'm coratge apassionat, háblame,
besa els meus cremades
amb una sola paraula d'esperança,
una sola carícia
blau de matinada ...

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario