6.9.13

Solitud...Solitud: passar les hores mortes a l'abric del fred.
Solitud: perdre la mirada i encongir el cor...
Solitud ... patir en silenci apartat del ritme de la vida.
Solitud és enyorança pel lloc d'on venim i el lloc cap a on anem.
Solitud és seure al costat d'un foc i veure reflectit en cada flama.
Solitud és partida i és arribada ...


No hay comentarios:

Publicar un comentario