16.10.13

Pura nostàlgia...
La paraula "nostàlgia" ja es va avorrir dels poetes
no acceptarà altra pròrroga d'amor
no un altre cop de sorpresa.
Es quedarà fantasma dels parcs
ombra dels llavors, pols vell a les fotos.
Desapareixerà dels poemes clàssics
dels llibres de text
de les cançons conque es busquen els amants.
Que es preparin filòlegs i crítics.
On deia "nostàlgia" podrà dir "arc iris" o "etcètera".
Que es preparin aquests adolescents que heretaran
un nom de fantasma i un buit sense paraules.
Els poetes farem l'acostumada processó
fins al panteó nostàlgic,
els més vells lectors suspirarán tots al mateix temps.
Però la paraula "nostàlgia" no tornarà ja més
amb el seu aire púber, amb la seva analgèsia equilibri.
Ella també serà pura nostàlgia ...


No hay comentarios:

Publicar un comentario