11.10.14

Una dona fa un conte...
Una dona fa un conte perquè no hi ha ombra, i ja se sap com un conte es ramifica. Un conte és un arbre que es desplega. Les fulles oculten el sol palpitant.
Un conte ve just com un arbre que s'alça després de l'hivern. L'arbre sent el sol a través de l'escorça. Sent les fulles que furguen per sortir. L'arbre es mou tot l'estiu sobre aquestes petites bases trucades tiges. Se sap que algunes tardes un conte ple de fulles i ramificacions es doblega i s'aixeca.
Però hi ha d'haver fulles que caiguin després de tota la germinació de l'estiu. Després de l'ombra en què s'atura. Llavors els rastells recullen significats. No d'un arbre insolent de fulles, sinó per tornar al conte una vegada més. La dona diu que quan fa fred l'escorça sembla una columna de flames dures i negres. A l'hivern es pot acostar la mà a un arbre ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario